Κορυφαίος Ιλλουμινάτι Σατανιστής Μέγας Μάγος, Άλπερτ Πάικ: “Ελέγχουμε Το Ισλάμ Και Θα Το Χρησιμοποιήσουμε Για Να Καταστρέψουμε Την Δύση” ~ Top Illuminati Satanist Grand Wizard, Albert Pike: “We Control Islam And We’ll Use It To Destroy The West.”…! (Video)

Leave a Reply