Το Σχέδιο Μάρσαλ Για Την Γερμανία Δεν Ήταν Αμερικανική Βοήθεια – Η Γερμανία Έπρεπε Στο Σύνολο Να Το Πληρώσει Πίσω ~ The Marshall Plan For Germany Was No US Aid – Germany Had To Pay It All Back ~ Der Marshallplan Für Deutschland War Keine Hilfe Der USA – Deutschland Musste Alles Zurück Zahlen…! (Video)

Leave a Reply