19 Μαΐου 1898-11Ιουνίου 1974: Ενθυμούμενοι Τον Γιούλιους Έβολα ~ May 19, 1898–June 11, 1974: Remembering Julius Evola…! (Videos)

Baron Giulio Cesare Andrea Evola was born on May 19, 1898 in Rome. Along with René Guénon, Evola is one of the writers who has most influenced the metapolitical outlook.

Leave a Reply