Ολυμπιακοί Αγώνες, Βερολίνο 1936: Ολυμπία, Ολυμπιακό Χωριό ~ Olympic Games, Berlin 1936: Olympia, Olympic Village ~ Olympische Spiele, Berlin 1936: Olympia, Olympisches Dorf…! (Video)

Αυτό το σπάνιο φιλμ, δείχνει στιγμιότυπα από την ειδυλλιακή ζωή στο ολυμπιακό χωριό.

This rare footage shows the idyllic life in the olympics village.

Diese seltenen Filmaufnahmen zeigen das idyllische Leben im Olympischen Dorf. 

Leave a Reply