Στον Φασισμό Προέχει Το Κράτος, Ενώ Στον Εθνικοσοσιαλισμό Προέχει ο Λαός Και Οι Άνθρωποι ~ In Fascism, State Comes First, While In National Socialism, People And Humans Come First…! (Photos)

Otto Ohlendorf

“O Φασισμός είναι μία καθαρά κρατική αρχή. Ο Μουσολίνι είπε το 1932, ‘ το πρώτο πράγμα είναι το κράτος – και από το κράτος απορρέουν τα δικαιώματα και το πεπρωμένο του λαού. Οι άνθρωποι έρχονται δεύτεροι.’ Στον Εθνικοσοσιαλισμό, ήταν το αντίθετο: Ο λαός και οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι, και το κράτος είναι δευτερεύων.”

— Ότο Όλεντορφ


“Fascism is a purely stately principle. Mussolini said in 1932, ‘the first thing is the state – and from the state are derived the rights and the fate of the people. Humans come second.’ In National Socialism, it was the opposite: People and humans come first, and the state is secondary.”

— Otto Ohlendoff


NS-img_1390

Source

Leave a Reply