Σουηδία: Η Εθνικοσοσιαλίστρια Πωλίνα Φορσλούντ Χρειάζεται Την Βοήθειά Μας ~ Sweden: National Socialist Paulina Forslund Needs Our Help…! (Video + Photo)

Paulina Forslund
Please, consider sending Paulina and her family a donation to this Paypal account: tyra_paulina@hotmail.com

Leave a Reply