Ολλανδία: Μουσουλμάνος Μαέστρος Επιχειρεί Να Αναγκάσει Το Ακροατήριο Να Αποδεχθεί Το Ισλάμ – Η Ορχήστρα Αποχωρεί ~ Holland: Muslim Conductor Tries To Force Audience To Accept Islam – Orchestra Reacts And Walks Out…! (Video)

Queen Beatrix of Holland attends an Orchestral Concert. The Conductor, who just happens to be Muslim, proceeds to give the Queen a propagandistic lecture on the “beauty” of Islam.

The members of the Orchestra stage a walkout! Great to see people with the courage of their convictions!

Leave a Reply