Χορστ Μάλερ – “Οι Δικηγοόροι – Μία Γερμανική Ιστορία” ~ Horst Mahler – “The Lawyers – A German Story” ~ Horst Mahler – “Eine Deutsche Geschichte”…! (Video)

Αποσπάσματα από το ντοκυμαντέρ “Οι Δικηγόροι – Μία Γερμανική Ιστορία” της Birgit Schulz, με έμφαση στoν Horst Mahler.


Excerpts from the documentary “The Lawyers – A German Story” by Birgit Schulz with a focus on Horst Mahler.


Auszüge aus dem Dokumentarfilm “Die Anwälte – Eine Deutsche Geschichte” von Birgit Schulz mit dem Fokus auf Horst Mahler.

Leave a Reply