Χριστούγεννα Στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, “Ω Έλατο”, Δεκέμβριος 1942 ~ Christmas In National Sotialist Germany, “O Tannenbaum”, December 1942…! (Video)

Leave a Reply