Γαλλία: “Τρομοκρατικές Επιθέσεις” Στο Παρίσι, 13 Νοεμβρίου 2015, Μία Μεγάλη Απάτη ~ France: Paris “Terror Attacks” – Friday, November 13, 2015, A Big Hoax…! (Photos)

BataclanExitΥπάρχει μία πόρτα εξόδου που λείπει! Και ασφαλώς, η απουσία της είναι αδύνατον να επεξηγηθεί με οποιονδήποτε ορθολογικό τρόπο – δεομένων των συνθηκών εμφανούς φώτισης του πλάνου. Ούτε οι κάμερες από μόνες τους μπορούν να “διαγράψουν επιλεκτικά” ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά πού είναι τα πόδια της κρεμομένης εγκυμονούσας γυναίκας πλησίον των σιδηρών μπαρών σε αυτή την σκηνή του κινούμενου πλάνου; Και τί γίνεται με τους δύο τύπους που κρέμονται στο κενό έναν όροφο πιο πάνω; Πόσο πραγματικά σας φαίνονται όλα αυτά;


 

There’s a missing doorway! And surely, its absence cannot be explained away in any rational manner. It should be almost pitch black – given the apparent lighting conditions. NO cameras can ‘selectively erase’ such a thing. Btw, the hanging lady’s feet are nowhere near the iron bars at this stage of the animation. And what about the two dudes dangling in the void one floor above? Do they look real to you?

Bataclan exit hoax

Η υπόθεση έκλεισε, πρόκειται περί στημένης “επεξεργασμένης” ψηφιακής απεικόνισης.


 

It’s case closed. It’s a feckin’ (poorly-rendered) digital cartoon.

Leave a Reply