Άρια Αισθητική – Aryan Aesthetics #113 (Photo)

Mario Sironi_sironi-la-vittoria-alata-dell-anno-xviii-dell-era-fasciats-1939

Έργο του Mario Sironi

Leave a Reply