Μισέλ Ρενούφ: “Τα Θύματα Του Πραγματικού Ολοκαυτώματος Ήταν Τα Θύματα Των Βρετανικών Πύρινων Βομβαρδισμών” — Michele Renouf: “The Real Holocaust Victims Were The Victims Of British Firebombing In World War II”…! (Video)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Excerpts from a presentation by Lady Michele Renouf, speaking in Vancouver, reporting on a recent “Identitarian” conference in Mexico during which the true events of World War II were discussed in relation to understanding current affairs in modern day Europe. She spoke of “swindle-speak” and the historical misappropriation of terms by the media and enemies of truth, providing the term “holocaust” (a burnt whole offering) as a major example. She cited historical facts concerning the British military policy of targeting civilians in the WWII air war against Germany, and she concludes that it was the Germans who, by definition, were the true victims of an actual “holocaust”. She referred to Churchill’s policy, to “baste” the Germans and burn them alive. Thus, she said, “the German people should rightfully reclaim this term for themselves”. She then quoted Dennis Richards, Official Historian of the R.A.F. who admitted that the British initiated the air war, targeting civilians, in order to goad Hitler into bombing England in retaliation.

Regarding effective activism in terms of “Identitarianism”, from her own expertise in the advertising industry, she says that in order to reach the general public with the message, it is important to not use the adversary’s terminology, to not act and dress as they wish, and of not adopt archaic or nostalgic symbolism which the enemies of truth have already demonized. She urges civility and creativity in order to appeal to the wider audience with one’s message and opposes the “Neo-Nazi” look and methods.

Leave a Reply