Γερμανός Ειδικός Αναφέρει, Ότι Πολλοί Ουκρανοί Ακόμα Θεωρούν Τους Γερμανούς Ως Απελευθερωτές Από Την Σοβιετική Επικυριαρχία — German expert says, Many Ukrainians Still Regard Germans As Liberators From Soviet Rule…! (Photo)

… G021415_Many Ukrainians_0_0erman expert on Russia Alexander Rahr said … “When [German] Wehrmacht and SS marched on and the Hitlerite German army entered the Soviet territory, you should not forget that whole villages from border districts and lands of former Russia or the Soviet Union would surrender to the Germans and welcome them with bread and salt so that they would liberate them from the Stalin rule,” Rahr said.

“These traditions, attitudes and understanding of WWII are still quite strong in the west of Ukraine. The Germans are still perceived as liberators from Stalin’s Russia, which had conquered and kept them in its totalitarian system,” he said.

kyivpost

Leave a Reply