Η Θέση Μας Για Τις Εθνικές Εκλογές: ΑΠΟΧΗ…! (Phto)

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Greek Flag44Δεδομένου, ότι δεν συμμετέχει στις εκλογές κάποιο Εθνικοσοσιαλιστικό ή τουλάχιστον, γενικά κάποιο αντι-Συστημικό πολιτικό κόμμα…, ως Εθνικοσοσιαλιστές η μόνη επιλογή που έχουμε, είναι η ΑΠΟΧΗ από την όλη εκλογική διαδικασία, η οποία, έτσι κι αλλιώς, είναι αναξιόπιστη, αφού η τελική καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από μία ιδιωτική εταιρεία – την Singular – η οποία είναι ιδιοκτησία των Ρότσιλντ.

Ενδεχομένως, κάποιοι άσχετοι προς την ιδεολογία μας, να μας ζητήσωουν να τους θέσουμε κάποιες ριζοσπαστικές Εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις για να αντιληφθούν ή τέλος πάντων να πάρουν μία μικρή γεύση του τί εκλαμβάνεται από εμάς τους ιδεαλιστές Εθνικοσοσιαλιστές ως αντι-Συστημικό και δη επαναστατικό.

Παραθέτουμε λοιπόν, ενδεικτικά λίγες από τις πολλές θέσεις που έχουμε (επί παντός οικονομικο-κοινωνικού θέματος) για το τραπεζικό ζήτημα:

Άμεση Εθνικοποίηση της Τράπεζας Της Ελλάδος.

Άμεση έξοδος από την Ε.Ε. και το Ευρώ και έκδοση – αποκλειστικά από το ελληνικό δημόσιο – Εθνικού νομίσματος, το οποίο δεν θα είναι χρεστικό, δηλαδή, δεν θα παρέχεται έναντι τόκου.

Άμεση απαγόρευση παροχής οποασδήποτε μορφής δανείου που εμπεριέχει τόκο – είτε αυτό το δάνειο παρέχεται από κάποια τράπεζα (ιδιωτική ή κρατική), είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικόύ ή κρατικού φορέα.

Άμεση Εθνικοποίηση όλων των τραπεζών, που έλαβαν δάνεια με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και δεν τα έχουν αποπληρώσει ή έλαβαν οικονομική βοήθεια από το ελληνικό κράτος και δεν την έχουν επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο στο σύνολό της.

Άμεση Εθνικοποίηση του ΔΙΑΣ.

Διαγραφή όλων των τόκων οποιασδήποτε μορφής δανείων που έλαβαν οι έλληνες πολίτες και παράλληλο “κούρεμα” του οφειλόμενου πρωτογενούς ληφθέντος κεφαλαίου κατά 80%. Πλήρη διαγραφή χρέους σε ειδικές περιπτώσεις, βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Όλες οι τράπεζες, εφεξής, θα δύνανται να παρέχουν δάνεια μέχρι ενός ποσού, που σε καμμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ύψος του ποσού του ενεργητικού του λογιστικού προυπολογισμού τους.

Κατάργηση του τόκου καταθέσεων.

Άμεση ονομαστικοποίηση και έξοδος όλων των μετοχών των τραπεζών από το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο διεθνές χρηματιστήριο.

Απαγόρευση όλων των τοξικών-κερδοσκοπικών τραπεζικών προϊόντων.

Φορολόγηση των τραπεζικών bonus και των κερδών των τραπεζών με 90% φόρο.

Απαγόρευση εξαγωγής ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό και κίνητρα για επαναπατρισμό ελληνικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Πλήρης διαχωρισμός Τραπεζών και επενδυτικών ή/και ασφαλιστικών εταιρειών.

 Άμεσος διαχειριστικός έλεγχος του ενεργητικού όλων των Τραπεζών, προκειμένου να εξακριβωθεί που πήγαν επακριβώς τα περίφημα χρήματα της “ανακεφαλαιοποίησης” και να αποδοθούν οι σχετικές ποινικές ευθύνες, δημεύσεις περιουσιών κλπ.

Άμεση έξοδος από το ΔΝΤ, τον ΟΑΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΗΕ και από κάθε άλλον διεθνή οργανισμό που είναι όργανο της εωσφορικής Νέας Παγκόσμιας Ταής.

Άμεση Εθνικοποίηση όλων των εν Ελλάδι ορυχείων πολυτιμών μετάλων, εξόρυξη και εκμετάλλευση αυτών με την κοπή και κυκλοφορία χρυσών και αργυρών νομισμάτων από το ελληνικό δημόσιο.

Άμεση απαίτηση έντοκης πληρωμής του Γερμανικού αναγκαστικού “κατοχικού” δανείου στο σύνολό του, το οποίο είχε αναγνωρίσει επισήμως η κυβέρνηση του Τρίτου Ράιχ και μάλιστα, είχε αρχίσει να το αποπληρώνει.

Άμεση απσίτηση επιστροφής του Ελληνικού χρυσού που βρίσκεται στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Λοιπον, τώρα μπορείτε να αντιληφθείτε την αιτιολογημένη περί των εθνικών εκλογών, Εθνικοσοσιαλιστική θέση μας:

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…!

Leave a Reply