Η Καταδρομική Ομάδα Του Ότο Σκορτσένυ Απελευθερώνει Τον Μουσολίνι – Otto Skorzeny’s Commando Team Liberates Mussolini…! (Video)

Γαλλική επισκόπισητων επικαίρων της εποχής, που αναφέρεται στην συγκλονιστική διάσωση του Ιταλού ηγέτη Μπενίτο Μουσολίνι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από μία Γερμανική μονάδα των ειδικών δυνάμεων. Σε μία τολμηρή καταδρομική επιχείρηση, που διενεργήθη στις 12 Σεπτεμβρίου 1943, Μία ομάδα με επικεφαλήςτον Συνταγματάρχη των SS, Ότο Σκορτσένυ, απελευθέρωσε τον Φασίστα ηγέτη, ο οποίος κρατείτο αιχμάλωτος στο Όρος Gran Sasso στο Abruzzo. Ο Σκορτσένυ, συστήθηκε στον Μουσολίνι με τις λέξεις, “Ντούτσε, ο Φύρερ με έστειλε! Είσθε ελεύθερος!“, ο Μουσολίνι αγκάλιασε τον Σκορτσένυ και είπε, “ήξερα ότι ο  Φίλος μου Αδόλφος δεν θα με εγκατέλειπε.” Χρονική διάρκεια 1:19 λεπτά.


 

Contemporary French newsreel report on the sensational World War II rescue of Italian leader Benito Mussolini by a German commando team. In a daring raid on Sept. 12, 1943, a glider-borne team led by the colorful SS officer Otto Skorzeny liberated the fascist leader, who was being held prisoner on Mount Gran Sasso in Abruzzo. Skorzeny introduced himself to Mussolini with the words: “Duce, the Fuhrer sent me! You’re free!” Mussolini embraced Skorzeny and said, “I knew my friend Adolf wouldn’t desert me.” Runtime: 1:19 mins.

Leave a Reply