Ο Δρ. Ρούντολφ Πύσελ Μιλά Για Λογαριασμό Των Εκδιωχθέντων Γερμανών Από Τις Ανατολικές Ευρωπαϊκές Χώρες – Dr. Rudolf Püschel Speaks On Behalf Of The Expelled Germans From Eastern European Countries…! (Video)

Ο Δρ. Ρούντολφ Πύσελ – ένας επιζήσας, μιλά για λογαριασμό των Γερμανών που εκδιώχθηκαν από την Τσεχοσλοβακία και τις άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Περιγράφει τις επαίσχυντες πολιτικές στάσεις και δολοπλοκίες που έγιναν στην κατεχόμενη Γερμανία έναντι αυτού του θέματος.


 

Dr. Rudolf Püschel – A Survivor Speaks on Behalf of German Expellees from Czechoslovakia and other Eastern European Countries . He describes the shameful political attitudes and shenanigans that are pervasive in the FRG on these issues.

Leave a Reply