Η Τελευταία Πολιτική Διαθήκη Του Αδόλφου Χίτλερ – 29 Απριλίου 1945 — Adolf Hitler’s Last Political Testament – April 29th 1945 [English version] (Video)

Leave a Reply