Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Πολωνός Πρεσβευτής Στο Παρίσι – Polish Embassador In Paris #19

 “Θα είναι ο Πολωνικός στρατός που θα εισβάλει στη Γερμανία την πρώτη ημέρα του πολέμουr.” 

— Ο Πολωνός πρεσβευτής στο Παρίσι (15/8/1939)

 


 

It will be the Polish army that will invade Germany on the first day of war.” 

– The Polish embassador in Paris (15.8.1939)

Leave a Reply