Ευρωπαίοι Νεολαίοι Ως Εθελοντές Ενωμένοι Στον Αγώνα Εναντίον Του Μπολσεβικισμού – European Youths As Volunteers United In The Struggle Against Bolshevism…! (Video)

Right after the June 1941 attack against the Soviet Union. young men across Europe volunteer to join in the World War II struggle against Soviet Bolshevism. The first battalion of the Danish volunteer corps “Danmark” departs for training. Spanish volunteers of the famed “Blue Division” depart from Madrid. Italian troops prepare for combat on the eastern front. From the German weekly newsreel “Deutsche Wochenschau” of July 30, 1941. With English subtitles (not entirely accurate).

Leave a Reply