Αδόλφος Χίτλερ – Υπερασπιστής Του Χριστιανισμού Ενάντια Στον Αναρχικό Κομμουνισμό — Adolf Hitler – Defender Of Christianity Against Anarchistic Communism…! (Video)

Ο Αδόλφος Χίτλερ, επιβεβαιώνει τον Χριστιανισμό ως την βάση της Γερμανικής ηθικής και κηρύσσει τον Εθνικοσοσιαλισμό ως υπερασπιστή του, ενώ παράλληλα αναφέρει την πρόθεσή του να εξαπολύσει έναν ανελέητο πόλεμο εναντίον του πνευματικού, πολιτικού και πολιτιστικού μηδενισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η Γερμανία να πνιγεί στον αναρχικό Κομμουνισμό.


Adolf Hitler affirms Christianity as the basis for German morality and pronounces National Socialism the defender of it, and he also intends to fight a merciless war against spiritual, political and cultural nihilism, in order to prevent Germany from drowning in anarchistic Communism.

Adolf Hitler states that Christianity is the basis of the entire morality of National Socialist Germany! .

Leave a Reply