Rudolf Hess: Περί Εθνικοσοσιαλισμού…! (Photo)

Rudolf_Hess

ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

Του Rudolf Hess

Ο Eθνικοσοσιαλισμός, πιστεύει ότι υπάρχουν δύο τρόποι να ζήσεις και συνεπώς, δύο τύποι κοινωνικής συμβίωσης. Από τη μία έχουμε τον υλιστικό τρόπο διαβίωσης, όπου τα άτομα επιδιώκουν την ευτυχία μέσω της απόκτησης υλικών αγαθών και πλούτου. Από την άλλη υπάρχει ο δρόμος προς την αρίστευση, του ιδεαλισμού –  ή της ευγένειας – με τα άτομα να επιδιώκουν ιδεαλιστικούς σκοπούς πέρα από τις βασικές υλικές ανάγκες. Ο Εθνικοσοσιαλισμός, πιστεύει ότι ο υλιστικός τρόπος ζωής είναι παρηκμασμένος – σπατάλη χρόνου, σπατάλη του εξελικτικού δυναμικού του ανθρώπου.

Επιπλέον, ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι η ζωή ενός ατόμου είναι καλύτερη, πιο πλήρης, όταν ο ιδεαλιστικός σκοπός, ο οποίος επιδιώκεται, είναι σε αρμονία με τη θέληση της Φύσης. Αυτό πηγάζει από την θεώρηση του Εθνικοσοσιαλισμού, ότι εμείς , ως ανθρώπινα όντα, είμαστε μέρος της Φύσης και υπαγόμαστε στους νόμους της Φύσης. Όλες οι άλλες φιλοσοφίες, πολιτικές θεωρίες και θρησκείες εκτιμούν, ότι ως ανθρώπινα όντα, είμαστε κάπως πιο πάνω, διαφορετικοί ή και διαχωρισμένοι από τη Φύση και τους νόμους της.

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του Εθνικοσοσιαλισμού, είναι να συνεχίσει τη δουλειά της Φύσης, δημιουργώντας άτομα καλύτερα, πιο εξελιγμένα, δημιουργώντας έτσι καλύτερη, πιο εξελιγμένη και πιο πολιτισμένη κοινωνία για τα άτομα που ζουν μέσα σε αυτήν. Ο Εθνικοσοσιαλισμός, πιστεύει ότι καλύτερα άτομα μπορούν να γίνουν μόνο όταν βάλουν ως στόχους υψηλά ιδανικά – δηλαδή, από άτομα που θέλουν να αυτοβελτιωθούν με την προσωπική τους δράση, η οποία εκπορεύεται από την θέλησή τους. Αυτά τα άτομα προασπίζονται την κοινωνία και αποτελούν θεματοφύλακες αυτών των αξιών, οι οποίες δημιουργούν την προσωπική καταξίωση του ατόμου και βοηθούν την προσωπική θετική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Εθνικοσοσιαλισμό, αυτές οι αξίες είναι η Τιμή, η Αφοσίωση και το Καθήκον, αυτές μόνον οι αξίες δημιουργούν το σωστό τύπο του ιδεαλιστή, αυτού δηλαδή του οποίου οι σκοποί και οι επιδιώξεις είναι αγνοί. Ένα πολιτισμένο άτομο, είναι ένα πιο εξελιγμένο άτομο – δηλαδή, κάποιο με ανώτερη, ευγενέστερη προσωπικότητα. Επιπλέον, είναι καθήκον του κάθε ευγενούς ανθρώπου, να δρα σε αρμονία με τα έργα, τη θέληση της Φύσης .

Σύμφωνα με τον Εθνικοσοσιαλισμό, το Volk – η «Φυλή» – είναι ο τρόπος με τον οποίο η Φύση λειτουρεί. Για τον Εθνικοσοσιαλισμό, το volk είναι εκδήλωση της Φύσης, αφού οι δεσμοί μεταξύ Volk και Φύσης είναι άρρηκτοι. Tα διαφορετικά Volk, τα οποία υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος, είναι έκφραση της διαρκούσης εξέλιξης – της φύσης που έδρασε στο ανθρώπινο είδος αιώνες για να δημιουργήσει την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα. Συνεπώς, το Volk είναι έκφραση της ανθρώπινης φύσης – της ανθρώπινης ταυτότητας. Σύμφωνα με τούτο, ο Εθνικοσοσιαλισμός επιθυμεί τη διατήρηση και την εξέλιξη με τρόπο ευγενή, όμως του Volk. Οι άλλες φιλοσοφίες, πολιτικές και θρησκευτικές θεωρίες, επιθυμούν την καταστροφή του Volk, δημιουργώντας πολυφυλετικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονιστεί στον Εθνικοσοσιαλισμό – αφού βασίζεται πάνω στην τιμή – είναι ότι κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής ή πολιτισμού, πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον δέοντα σεβασμό. Πράττοντας το αντίθετο, είναι σε ευθεία αντίθεση με την ηθική του Εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος βασίζεται στην έννοια της Τιμής.

Για τον Εθνικοσοσιαλισμό, το θεμελιώδες νόημα της ύπαρξής μας, ως άτομα, είναι να συνεχίζουμε σε όλα τα επίπεδα την εργασία της Φύσης. Αυτό με λίγα λόγια, σημαίνει να αγωνιζόμαστε για να βελτιωθούμε κρατώντας ψηλά τις έννοιες της τιμής, της αφοσίωσης και του καθήκοντος. Τούτο σημαίνει, ότι πράττοντας το καθήκον μας με ευγένεια και πολιτισμένα, αγωνιζόμενοι για τη διατήρηση και την ανελικτική εξέλιξη του Volk στο οποίο ανήκουμε, και τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Volk, ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι τα ήθη, η ψυχή, ο χαρακτήρας, η κουλτούρα της εθνικολαϊκής κοινότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικοσοσιαλισμό, ο χαρακτήρας του ανθρώπινου είδους εκφράζεται μέσω των εννοιών της τιμής, της γόνιμης περιέργειας και της δημιουργικής εξερεύνησης –  και αυτά τα πράγματα, συγκροτούν την ουσία της ανθρώπινης φύσης.

Οι θεμελιώδεις αρχές του εθνικοσοσιαλισμού – η βάση της ηθικής του εθνικοσοσιαλισμού – είναι οι τρεις αξίες της Τιμής , της Αφοσίωσης και του Καθήκοντος.

Ο Εθνικοσοσιαλιστής, μάχεται για την προστασία αυτών των αξιών :

Ο Εθνικοσοσιαλιστής, είναι αυτός του οποίου η ζωή διέπεται από αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

Συνεπώς, ο γνήσιος Εθνικοσοσιαλιστής, αγωνίζεται για την τιμή του, είναι αφοσιωμένος σε αυτά που ορκίστηκε να προστατεύει και αυτός ο οποίος εκπληρώνει στο έπακρο το Εθνικοσοσιαλιστικό του καθήκον. O ρόλος αυτών των αξιών, είναι να εκπολιτίζουν, διότι αυτές οι αξίες, είναι εκείνες που κάνουν το άτομο να έχει πολιτισμό και ευγένεια. Αυτές οι αξίες, εκπέμπουν το πνεύμα της ευγένειας και του πολιτισμού.

Συνεπαγωγικά, οι αξίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στην αυτοβελτίωσή του. Μια εσωτερική, προσωπική επανάσταση, μπορεί να επιτευχθεί μέσω του θριάμβου της ατομικής θέλησης και με οδηγό αυτές ακριβώς τις αξίες.

 

Η Τιμή 

Η τιμή κυρίως, είναι το φυσικό ένστικτο μιας ευγένειας, η οποία οικοδομείται συνειδητά και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός Κώδικα Τιμής. Κάποια πράγματα είναι δίκαια και κάποια άδικα. Ένα άτομο με ευγένεια – κάποιος με εγγενή αίσθηση του δικαίου – γνωρίζει και ξεχωρίζει μεταξύ δικαίου και αδίκου. Η τιμή, καθορίζει την προσωπική συμπεριφορά και τα υψηλά επίπεδα της προσωπικής συμπεριφοράς, τα οποία απαιτεί η έννοια της Τιμής, όπου καθορίζονται μέσω αυτού του κώδικα. Το πιο σημαντικό από όλα, ότι ένα άτομο με Τιμή πρέπει να είναι προετοιμασμένο να πεθάνει – ακόμη και από τα δικά του χέρια – παρά να ατιμαστεί. Εάν κάποιος δεν είναι προετοιμασμένος να το κάνει αυτό, ή αν δεν το κάνει για την Τιμή του, δεν ζει με έντιμο τρόπο. Η Τιμή, είναι ένας σκληρός τρόπος για να ζει κανείς, και αυτοί οι οποίοι είναι έντιμοι, έχουν ισχυρό χαρακτήρα και αγνότητα στους σκοπούς τους. Είναι καλύτερα, πιο ευγενή, πιο πολιτισμένα, πιο εξελιγμένα άτομα εξαιτίας αυτού.

 

Η Αφοσίωση 

H αφοσίωση, όπως η τιμή, είναι απλό να την κατανοήσει κανείς και εύκολη στο να την εφαρμόσει. Η Αφοσίωση, είναι του να είσαι αληθής σε ένα άτομο στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος. Η αληθινή αφοσίωση, σημαίνει να παίρνεις όρκο για την αφοσίωση, όρκο πίστης, σε ένα συγκεκριμένο άτομο και ποτέ να μην αίρεις τον όρκο αυτό. Ένας όρκος αφοσίωσης μπορεί να σπάσει με δύο τρόπους : (α) με τον θάνατο του ατόμου στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος , (β) με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του εαυτού σου και του ατόμου που ορκίστηκες, να είσαι αφοσιωμένος.

Έτσι, η αληθής αφοσίωση , όπως η τιμή, θέτει υψηλά πρότυπα για ένα άτομο , και απαιτεί πειθαρχία. Στη βάση της , η αφοσίωση σημαίνει Συντροφικότητα – η αληθής αφοσίωση, σημαίνει να είσαι Σύντροφος με το άτομο στο οποίο ορκίστηκες αφοσίωση και φυσικά, ποτέ να μην απογοητεύεις τους Συντρόφους σου. Η αληθής αφοσίωση, σημαίνει να βοηθάς και να συνδράμεις τους Συντρόφους σου, ακόμη και όταν σου είναι προσωπικά δύσκολο να το κάνεις – ή ακόμα και όταν αυτό μπορεί να σημαίνει το θάνατό σου. Η αληθής αφοσίωση, συχνά σημαίνει να θέτεις τον εαυτό σου –  τις δικές σου απόψεις για παράδειγμα – σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το άτομο στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος.

 

Το Καθήκον 

Το καθήκον είναι η υποχρέωση ενός ατόμου να κάνει αυτό που είναι αναγκαίο και έντιμο. Συνεπώς, υπάρχει καθήκον, να είσαι αφοσιωμένος σε εκείνους που ορκίστηκες αφοσίωση. Υπάρχει καθήκον, να ζεις με έντιμο τρόπο. Για έναν Εθνικοσοσιαλιστή, υπάρχει το καθήκον να προωθεί τον Εθνικοσοσιαλισμό, το καθήκον να προσπαθεί να δρα σε αρμονία με την
θέληση της Φύσης, διατηρώντας, υπερασπίζοντας και εξελίσσοντας τo Volk στο οποίο ανήκει, και τέλος, το καθήκον να αγωνίζεται για προσωπική διάκριση (αρίστευση). Η παράβλεψη του καθήκοντος κάποιου, είναι μια ατιμωτική πράξη και δείγμα αδυναμίας χαρακτήρα.

Leave a Reply