Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Δρ. Ντέιβις Ριτς Ντιούι – Dr. Davis Rich Dewey #16

Η βασική ιδεά στην φιλοσοφία του παρσινόραχου (δολαρίου)…, είναι ότι η έκδοση του νομίσματος είναι μία λειτουργία της κυβέρνησης, ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε να μην εξουσιοδοτηθεί στις εταορείες.

Dr. Davis Rich Dewey, 1902, καθηγητής οικονομικών και στατιστικής


The underlying idea in the greenback philosophy…is that the issue of currency is a function of the government, a sovereign right which ought not to be delegated to corporations.

— Dr. Davis Rich Dewey, 1902, professor of economics and statistics

Leave a Reply