Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Ναπολέων Βοναπάρτης – Napoleon Bonaparte #13

Το χέρι που δίνει, βρίσκεται πάνω από το χέρι που λαμβάνει. Το χρήμα δεν έχει μητέρα πατρίδα, οι χρηματοδότες (οικονομικοί κερδοσκόποι), είναι άνευ πατριωτισμού και άνευ αξιοπρέπειας, ο μοναδικός τους αντικειμενικός σκοπός είναι το κέρδος.

Napoleon Bonaparte (1769-1821)


The hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland, financiers are without patriotism and without decency, their sole object is gain.

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Leave a Reply