Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Γκάβερνερ Μόρις – Gouverneur Morris #5

Οι πλούσιοι θα προσπαθούν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους και να υπδουλώσουν τους υπολοιπους. Ανέκαθεν το έπρατταν. Πάντοτε, θα το πράττουν! Θα επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα εδώ όπως και οπουδήποτε αλλού, εάν εμείς, μέσω της (της ισχύος) κυβέρνησης, δεν τους κρατήσουμε στις σωστές τους σφαίρες.

Gouverneur Morris, ένας από τους συντάκτες του Συντάγματος των ΗΠΑ


 

The rich will strive to establish their dominion and enslave the rest. They always did. They always will! They will have the same effect here as elsewhere, if we do not, by (the power of) government, keep them in their proper spheres.

Gouverneur Morris, one of the authors of the U.S. Constitution

Leave a Reply